1.เรียนแจ้งผู้ใช้งานทุกหน่วยงาน เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานระบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทขอย้ายเวปไซด์เข้าใช้งานไปที่ www.mk.sarabanflow.net

คลิ๊กที่นี่>>..เพื่อเข้าสู่ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคามCopyright 2012 Sarabanflow by Bigbeesolution company All rights reserved Tel 062-2894625